O Prolom Banji

Prolom Banja nalazi se podno planine Radan, a udaljena je 23 km od Kuršumlije. Poznata pre svega po "Prolom vodi", ali i po čistom vazduhu i mnogobrojnim prirodnim lepotama, Prolom banja svake godine privlači veliki broj turista.
Ukoliko...
... bolujete od bolesti bubrega i mokraćnih kanala..
... patite od bolesti organa za varenje...
... imate kožno oboljenje...
... Vas muči reumatizam...
... imate probeme sa perifernim krvnim sudovima...
Ili...
... samo žudite za odmorom i relaksacijom...

...onda je PROLOM BANJA PRAVO MESTO ZA VAS!!!
Prolom banja Prolom banja Prolom banja Prolom banja
Prolom banja Prolom banja Prolom banja Prolom banja - izvor Prolom vode